Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering - 20 april 2023
10 april 2023

Agenda Algemene Ledenvergadering - 20 april 2023

De Algemene Ledenvergadering van EHBO-vereniging Enschede wordt gehouden op donderdag 20 april 2023. De vergadering begint om 19:30 uur. De relevante stukken liggen vanaf 19:00 uur ter inzage.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgaande post
 4. Notulen ALV 2022
 5. Secretarieel verslag over 2022
 6. Financieel verslag over 2022
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Begroting 2024
 9. Verkiezing voorzitter
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 12. Vooruitblik
 13. Jubilarissen
 14. Rondvraag

Marijn is aftredend en herkiesbaar als voorzitter. Lonneke en Peter zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering nodigen we je graag uit voor een drankje. Wil je zo vriendelijk zijn om je vooraf aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering via deze link?