Nieuws

Coronavirus - Algemene Ledenvergadering uitgesteld
24 mei 2020

Het bestuur heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering, die gepland stond voor woensdag 8 april, voorlopig uit te stellen. Dit in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus.

Zodra de nieuwe datum voor de ledenvergadering bekend is, zal deze met de leden gecommuniceerd worden. We hopen de vergadering in september te kunnen organiseren.


BELANGRIJK - Update inzake coronavirus
13 maart 2020

Vanwege de situatie rondom het coronavirus heeft het bestuur besloten om tot en met 1 april alle lessen af te gelasten. Dit geldt ook voor de diplomaverlengingsavonden en de bestuursinloopavond. In dit bericht lees je wat de gevolgen hiervan zijn.

Herhalings- en vervolglessen

De vervolglessen van 18, 23 en 24 maart en de reanimatieherhaling van 30 maart komen te vervallen. Ook de vervolgles van 1 april komt te vervallen. Indien de situatie het toelaat worden deze lessen op een later moment ingehaald, maar daar is op dit moment helaas nog niets over te zeggen. Uiterlijk op 1 april zal op de website www.ehbo-enschede.nl gepubliceerd worden of en wanneer de lessen worden ingehaald. Hiervan krijg je geen bericht per e-mail.

Verlengen diploma's met vervaldatum 1 april 2020

De verlengingsavonden waarop je langs kan komen om verlenging aan te vragen, gaan niet door. Hieronder staat hoe je toch verlenging kunt aanvragen wanneer je diploma op 1 april 2020 vervalt. Vervalt je diploma op latere datum? Dan kan je nu geen verlenging aanvragen.

 

Verlengen met een volle stempelkaart

Indien je voldoende vervolglessen hebt gevolgd en dus de stempelkaart vol hebt, dan kunnen wij zonder problemen verlenging voor je aanvragen. We vragen je dan om uiterlijk 24 maart om 18.00 uur je volle stempelkaart in een envelop in de brievenbus te doen. Zorg dat de gegevens op de achterkant volledig ingevuld zijn. De brievenbus van de EHBO-vereniging zit naast de hoofdingang van Prismare. Per post opsturen mag ook, ons adres is: Roomweg 167, 7523 BM Enschede (let wel even op de verzendduur).

Indien je nog geen volle stempelkaart hebt

Heb je geen volle stempelkaart? Stuur dan zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk 24 maart om 18:00 uur) een e-mail naar info@ehbo-enschede.nl met daarin in ieder geval je volledige naam, diplomanummer en welke lessen je nog mist. Voeg indien mogelijk een kopie of foto van je stempelkaart toe. We gaan dan op zoek naar een passende oplossing en informeren je daar zo spoedig mogelijk over.

NB: je diploma vervalt (mogelijk) wel op 1 april 2020, vanaf dan heb je dus (tijdelijk) geen geldig diploma! We proberen in dit geval een beroep te doen op de noodmaatregel van Het Oranje Kruis waardoor we diploma's nog tot 1 juni kunnen verlengen.

Inloopavond bestuur en algemene ledenvergadering

De bestuursinloopavond van 18 maart zal ook niet doorgaan. Wel zullen we 18 maart van 19:00 t/m 21:00 uur telefonisch bereikbaar zijn voor vragen (tel. 053 435 7006). Buiten die tijden beantwoorden we de vragen bij voorkeur via e-mail. De algemene ledenvergadering op 8 april gaat vooralsnog wel gewoon door. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.