Diplomaverlenging

placeholder
placeholder
placeholder

Verlenging van het diploma Eerste Hulp

Een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is twee jaar geldig. De vervaldatum staat op het diploma aangegeven (voor diploma's behaald voor 1 januari 2020 is dat altijd 1 april of 1 oktober). De vervaldatum is ook te vinden op de pagina mijn diploma's.

Eisen aan het verlengen van het diploma

Om in aanmerking te komen voor het verlengen van het diploma, moet elke van de onderstaande lessen twee keer gevolgd worden in de periode van twee jaar. Idealiter wordt dus elk jaar een serie van alle vervolglessen gevolgd.

Les Onderwerpen
Vervolgles 1 Benaderen van een slachtoffer Van buik naar rug draaien Ademhalingscontrole Stabiele zijligging Stoornissen in het bewustzijn Terugdraaien naar rug Snelle kantelmethode Wervelletsel Ondersteunend verplaatsen Noodvervoersgreep van Rautek
Vervolgles 2 Actieve bloedingen Shock Wonden Bevriezing Brandwonden Kneuzing en verstuiking Breuk en ontwrichting Spierletsel Levensbedreigende bloedingen
Vervolgles 3 Overige stoornissen in de ademhaling Vergiftigingen Steken en beten Letsels van oog/neus/oor/tand Elektriciteitsletsels Kinderziekten Oververhitting Onderkoeling Ziekten met gevolg voor de circulatie
Vervolgles 4 LOTUS-les
Reanimatie volwassene & kind herhaling BLS PBLS Verslikking en verstikking volwassene Verslikking en verstikking kind en baby

De LOTUS-les is toegevoegd sinds het seizoen 2022-2023. Wanneer het diploma voor september 2023 verloopt, is één LOTUS-les (vervolgles 4) dus voldoende om te verlengen.

Voortgang

Op deze pagina is de eigen voortgang te bekijken.

Pasje

In principe worden er geen nieuwe plastic pasjes meer verstrekt na verlenging. Het diploma is via deze pagina als PDF te downloaden.

Niet alle lessen gevolgd

Indien niet alle lessen - om wat voor een reden dan ook - gevolgd zijn, is er de mogelijk om een competentietest aan te vragen. Deze competentietest wordt afgenomen door instructeurs van de vereniging. Als je naar oordeel van de instructeur(s) competent bent, wordt alsnog verlenging aangevraagd. Een competentietest EHBO is gratis voor leden; voor een competentietest met reanimatie inbegrepen dient het gebruikelijke tarief voor een herhalingsles reanimatie betaald te worden.

Een competentietest aanvragen kan door een e-mail te sturen naar de secretaris. Doe dit op tijd, zodat er nog tijd en ruimte is om de competentietest in te plannen. Contactgegevens zijn te vinden op deze pagina. Neem ook contact op wanneer je twijfelt of het nodig is om een competentietest te doen.

Wanneer het diploma al (langer) vervallen is

Wanneer het diploma al vervallen is, kan soms alsnog verlenging aangevraagd worden. Dit kan alleen indien alsnog alle benodigde lessen zijn gevolgd of een competentietest met goed gevolg is afgelegd. Of verlenging verleend wordt, wordt van geval tot geval bekeken door Het Oranje Kruis. In de regel kunnen diploma's die langer dan twee jaar geleden vervallen zijn, niet meer verlengd worden. Het kan zijn dat Het Oranje Kruis bij een verlate verlenging extra administratiekosten in rekening brengt, deze zullen door EHBO-vereniging Enschede in rekening worden gebracht bij de diplomahouder.

Let op: Als het diploma vervallen is, val je niet meer onder de aansprakelijkheidsverzekering die Het Oranje Kruis voor haar diplomahouders heeft afgesloten. Met een vervallen diploma kan je uiteraard ook niet (meer) ingezet worden als EHBO'er namens de EHBO-vereniging.