Diplomaverlenging

Verlenging van het diploma Eerste Hulp

Een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is twee jaar geldig. De vervaldatum staat op het diploma aangegeven (voor diploma's behaald voor 1 januari 2020 is dat altijd 1 april of 1 oktober). U dient tijdig verlenging van uw diploma aan te vragen, anders vervalt uw diploma.

placeholder

Hoe moet ik diplomaverlenging aanvragen?

U dient persoonlijk verlenging van uw diploma aan te vragen op de verlengingsavonden. U dient uw EHBO-diploma en stempelkaart van onze vereniging mee te nemen. Indien uit de stempelkaart blijkt dat u de afgelopen twee jaar 12 vervolglessen EHBO en twee herhalingslessen Reanimatie/AED heeft gevolgd, wordt verlenging verleend. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden; dat is inbegrepen in het lidmaatschap van de vereniging. Wel dient u de contributie over het lopende cursusjaar voldaan te hebben.

Indien u geen volle stempelkaart kunt tonen, wordt in principe geen verlenging verleend. U zult dan eerst een competentietest af moeten leggen. Deze competentietest wordt afgenomen door instructeurs van de vereniging. Als u naar oordeel van de instructeur(s) competent bent, wordt alsnog verlenging verleend. Een competentietest EHBO is gratis voor leden; voor een competentietest Reanimatie/AED betaalt u € 8,50. U kunt een competentietest aanvragen per e-mail. Let erop dat u dit op tijd doet, zodat wij de competentietest kunnen inplannen. Geef duidelijk uw naam, geboortedatum en diplomanummer door, en geef aan of u een competentietest Reanimatie/AED of EHBO wilt doen.

Let op: Bij diplomaverlenging wordt alleen gekeken naar lessen die bij onze vereniging gevolgd zijn. Bewijs van gevolgde lessen of competenties van andere organisaties wordt door ons niet overgenomen. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om elders de herhalingslessen Reanimatie/AED-bediener te volgen, kunnen wij uw EHBO-diploma niet verlengen, tenzij u een competentietest Reanimatie/AED met goed gevolg aflegt. Let wel: het oordeel van de instructeur is bindend. Als uw reanimatievaardigheden naar oordeel van de instructeur onvoldoende zijn, wordt geen verlenging van uw EHBO-diploma aangevraagd.

Indien u verlenging heeft aangevraagd, ontvangt u van ons een nieuwe stempelkaart voor de komende twee jaar. Circa 4-6 weken later zijn de verlengde diploma's binnen en kunt u deze afhalen tijdens de lesavonden.

Als uw diploma verlengd moet worden, maar u moet nog een aantal lessen volgen voor de vervaldatum van uw diploma om uw stempelkaart vol te krijgen, dan dient u toch alvast verlenging aan te vragen op de verlengingsavonden. Nadat u de lessen gevolgd heeft, levert u de volle stempelkaart in door deze in de bestuursbrievenbus te deponeren.

Wanneer kan ik mijn diploma verlengen?

Diploma's Eerste Hulp van Het Oranje Kruis vervallen per 1 april of 1 oktober (voor diploma's die behaald zijn voor 1 januari 2020). Diploma's die behaald zijn vanaf 1 januari 2020 vervallen twee jaar na de examendatum.

Vervaldatum 1 oktober 2020

De data van de verlengingsavonden voor diploma's die vervallen per 1 oktober 2020 zijn nog niet bekend. Zodra deze data bekend zijn, worden ze op deze website getoond.

Is uw diploma al vervallen?

Als uw diploma al vervallen is, kan soms alsnog verlenging aangevraagd worden. Dit kan alleen indien u een volle stempelkaart kunt overleggen of een competentietest met goed gevolg aflegt. Of verlenging verleend wordt, wordt van geval tot geval bekeken door Het Oranje Kruis. In de regel kunnen diploma's die langer dan twee jaar geleden vervallen zijn, niet meer verlengd worden. Indien u te laat verlenging heeft aangevraagd, worden zowel door de EHBO-vereniging Enschede als door Het Oranje Kruis administratiekosten in rekening gebracht.

Let op: Als uw diploma vervallen is, valt u niet meer onder de aansprakelijkheidsverzekering die Het Oranje Kruis voor haar diplomahouders heeft afgesloten. Met een vervallen diploma kunt u uiteraard ook niet optreden als hulpverlener namens de EHBO-vereniging.

Competentietest aanvragen